Uudet paidat :)

Lomake soittimen lainaa varten

Lisätietoa soittimen lainaamisesta saa musiikkiluokkien opettajilta tai yhdistyksen soitinlainavastaavalta: mia.kilkki(at)gmail.com, p. 040 573 4109.

Mustuen soittimen vuokraus

Soitin: _______________________________________________ Nro: ____________________

Mahd. lisävaruste: ____________________________________________________________

Oppilaan nimi ja luokka _______________________________________________________

Huoltaja ______________________________________________________________________

 

Kaarinan Nuorten Musiikinharrastajien Tuki ry (Mustuki) luovuttaa lainasoittimen seuraavin ehdoin:

• Soitin vuokrataan lukukaudeksi kerrallaan (kevät/syksy)

• Soitin vuokrataan ainoastaan Mustuen jäsenelle (jäsenmaksu toimintakaudelle maksettu).

• Soittimen vuokra on Mustuen jäsenille 20€ /lukukausi. Kesälaina 10€ ja siitä sovitaan erikseen. Mustuen tilinumero: FI39 2325 1800 0043 03. Huom. Kirjoita viestikenttään soitinvuokra, soitin ja tunnistenumero sekä miltä ajalta vuokra on. Esim: ”soitinvuokra, viulu 106, syksy 2016”. Maksuasioista vastaa: Susanna Salo / susanna.salo(at)paimio.fi, p. 044 5158516.

• Soittimen vuokraaja huolehtii, että soitinta käsitellään ja säilytetään huolellisesti sekä käytetään asiallisesti aktiiviseen soittoharrastukseen.

• Vuokraaja palauttaa soittimen soittokuntoisena.

• Soittimen rikkoutuessa tai kadotessa vuokraaja sitoutuu korvaamaan menetetyn vahingon.

• Vuokraajan tulee itse huolehtia asianmukaisesta vahingonkattavasta vakuutuksesta.

• Vuokraaja huolehtii itse soittimen kuluvien tarvikkeiden ja osien kustannuksista (kielet, puhaltimien lehdykät, hartsi yms.).

Soitinvuokraamiseen liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä joko omaan luokanopettajaan tai Mustuen soitinvastaavaan Mia Kilkki / mia.kilkki@gmail.com 040 5734109

Soitin vastaanotettu ja kuitattu: Pvm. ______ / ______ 20______

Vuokraajan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus ja s-postiosoite

_________________________________ ____________________________________

 

Mustuen puolesta: _______________________________________________

 

Muista informoida vuokraustapahtumasta Mustuen sointivastaavaa!

 

Soitin palautettu (pvm.) _________________

(Muista informoida palautuksesta soitinvastaavaa!)

 

Mahd. Huomioita:

__________________________________________________________________

Vastaanotti: _____________________________________________________

 

Mustuen soitinvuokrauksen säännöt

1. Soitin vuokrataan ainoastaan Mustuen jäsenelle (jäsenmaksu toimintakaudelle maksettu)

2. Vuokraaja allekirjoittaa aina vuokrasopimuksen (sopimuksessa on mm selkeästi käytävä ilmi soittimen tunnistenumero)

3. Soittimen saa luovuttaa eteenpäin (ja sopimuksen allekirjoittaa) ainoastaan Mustuen edustaja (= musiikkiluokan opettaja tai Mustuen hallituksen jäsen)

4. Soitin luovutetaan vuokraajalle maksutositetta vastaan

5. Kirjanpidon vuoksi Mustuen edustaja informoi vuokrauksesta sekä myös palautuksesta soitinvastaavaa.

6. Vuokrasoittimen voi vastaanottaa (palautuksen kuitata ja soittimen kunnon tarkistaa) ainoastaan Mustuen edustaja

Yhteystiedot:

Soitinvastaava: Mia Kilkki / mia.kilkki(at)gmail.com 040 5734109
Maksuasiat: Susanna Salo / susanna.salo(at)paimio.fi 044 5158516